boşalmış

boşalmış
f. sif. Boş hala gəlmiş. Boşalmış kisə. Boşalmış qab. Boşalmış vinti bərkitmək. Boşalmış qayış. Boşalmış ev. Boşalmış yerə işçi götürmək. – Hüseyn Məhbusi Kərimxanın yanından çıxıb, bir qədər Tehranın boşalmış küçələrində dolaşdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • koturmıış — boşalmış. II, 170 § koturmuş kap; boşalmış kap, II, 170 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MUSAFFER — Boşalmış, hâli. * Sararmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kof — sf. 1) Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan Kof ceviz. 2) mec. Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse) Bunlar medeni milletlerin lügat kitaplarına süs olsun diye yazılmış fantazyalı kof lakırtılardır. H. R. Gürpınar 3) mec. Güçsüz,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • top — is. 1) Birçok spor oyununda kullanılan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak nesne Havası boşalmış bir futbol topu... A. Gündüz 2) Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça Kantarın topu. Duvar saatinin topu. 3) Kumaş, kâğıt… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • içi boşalmak — önemi ve anlamı kalmamak Biliyorum; bütün sözler yavan, bütün sözcüklerin içi boşalmış, bütün anlamlar kullanılmış... M. Mungan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bığıbəy — is. dan. zar. İri və səliqəli bığları olan adam. <Çayçı> . . uzaqlaşmaq istəyəndə Veys «dayan dayan!» deyib, əyilərək podnosun boşalmış yerinə işarə edib soruşdu: – Oradakı bığıbəy kimdir? Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalda — 1. sif. Sığınmağa və ya gizlənməyə yarayan. Dalda yer. Dalda divar. – Kosa boşalmış küçənin dalda yeri ilə yeriyib at tövlələrinin yanına çatdı. S. R.. Aqil onu güclə ağaclar arasına, dalda bir yerə gətirdi. M. C.. 2. is. Qorunmağa, sığınmağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lalıq — sif. Həddindən artıq dəyib boşalmış, yetişib vaxtı ötmüş; lırt. Lalıq armud. Lalıq zoğal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laxlamış — f. sif. Boşalmış, yerindən oynamış, tərpənən, laxlayan. Gödək adam ombasından laxlamış olan qılçasını sürüyə sürüyə getdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayğısız — sif. 1. Fikri, qayğısı olmayan, heç bir şeyin fikrini, qeydini çəkməyən; fikirsiz, laqeyd. <Kərim xan> Tehranın boşalmış küçələrinə tamaşa edir, qayğısız bir adam kimi yavaş yavaş yeriyirdi. M. İ.. 2. Qəmsiz, kədərsiz, dərdsiz. Qayğısız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”